Nieuwsberichten

Doorbraak voor het Unified Patent Court (UPC)

Het UPC kan officieel van start deze zomer dankzij ratificatie van Duitsland.

De Duitse overheid heeft op 17 februari 2023 haar akte van bekrachtiging van de UPC-overeenkomst neergelegd bij de Raad van de Europese Unie. Hiermee komt vast te staan dat het nieuwe unitair octrooisysteem per 1 juni 2023 in werking zal treden. Duitsland is de 17e deelnemende EU-lidstaat welke de ratificatie van het UPC hebben voltooid.

Per 1 maart 2023 zal de “sunrise period” aanvangen. Gedurende deze periode kunnen eigenaren en aanvragers van Europese octrooien zich voorbereiden op de start van het unitair octrooisysteem. Zo kunnen zij onder andere ervoor kiezen lopende octrooien/octrooiaanvragen uit te laten sluiten van de jurisdictie van het UPC.

Verdere informatie: