Europees octrooigemachtigde
Peter Breepoel (dr.)
Europees octrooigemachtigde

Carrière

Peter studeerde scheikunde aan de Radboud Universiteit (destijds Katholieke Universiteit) te Nijmegen (Nederland). Zijn doctoraal hoofdvak was biofysische chemie, met als bijvakken exobiologie en fysiologie. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Medische Faculteit (afdeling fysiologie) van de Radboud Universiteit, op het gebied van allostere interactie van binding van zuurstof en co-factoren aan hemoglobine-eiwitten van diverse diersoorten. Na zijn promotie deed hij enige jaren onderzoek aan diezelfde universiteit aan transportverschijnselen in onder meer bloed in het kader van een internationaal onderzoek gericht op de ontwikkeling van een kunstlong. Daarna maakte hij de overstap naar het vak van octrooigemachtigde in de industrie. Hij was gedurende negen jaar werkzaam als trainee en octrooigemachtigde bij Akzo Pharma in Oss. Daarna werd hij hoofd van de octrooiafdeling van Solvay Pharmaceuticals in Weesp, waar hij ook negen jaar bleef. Tenslotte was hij 14 jaar Senior Patent Counsel op de intellectuele-eigendom-afdeling van DSM, achtereenvolgens in Delft en in Geleen.

Expertise als octrooigemachtigde

Gedurende de ruim 30 jaren als octrooigemachtigde heeft Peter ervaring opgebouwd in het brede gebied van de chemieactiviteiten waarbinnen bovengenoemde bedrijven actief waren. De nadruk lag daarbij op de life sciences, in het bijzonder op de biotech. Zijn werkzaamheden betroffen uiteraard het opstellen van octrooiaanvragen en het verdedigen ervan in internationale verlenings- en oppositieprocedures, maar ook in octrooirechtszaken in onder meer Nederland, Frankrijk, Japan en de US. Daarnaast was hij betrokken bij een groot aantal acquisities, due-diligence-onderzoeken en contractuele afwikkelingen inzake intellectuele eigendomsaspecten. Gedurende zijn tijd bij DSM heeft hij ruime expertise vergaard met betrekking tot intellectuele eigendomsbescherming in China, mede ook als verantwoordelijke voor het opzetten en begeleiden van een octrooiafdeling in China. Door zijn betrokkenheid bij bedrijfsactiviteiten in China is hij ook mede verantwoordelijk geweest voor de ontwikkeling van een trade-secret-beleid binnen DSM, en heeft hij op dit gebied o.a. in China en Europa trainingen gegeven. Door deze ruime ervaring kan Peter zowel grote als kleine ondernemingen adviseren over een bij hun specifieke situatie horend intellectuele-eigendoms-beleid, en hen bijstaan in de realisatie van alle aspecten van zo’n beleid.

Persoonlijk

Na ruim dertig jaar actief te zijn geweest op het brede terrein van intellectuele eigendom, en inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd, kan Peter niet genoeg krijgen van dit werk en van de samenwerking met cliënten. Hobby’s genoeg, maar die krijgen in Peter’s vrije tijd wel aandacht. Ook zijn gezin, en zelfs de 4 kleinkinderen zullen de aandacht moeten blijven delen met zijn inzet voor zijn werk.

Publicaties en lidmaatschappen

Tijdens zijn wetenschappelijke carrière heeft hij aan een tiental publicaties meegewerkt, alsmede talrijke presentaties over zijn wetenschappelijk werk verzorgd. Verder heeft hij op seminars presentaties verzorgd betreffende intellectuele-eigendoms-strategieën voor de farmaceutische industrie. Peter is lid van het Instituut van erkende octrooigemachtigden bij het Europees Octrooibureau (European Patent Institute, EPI), en voormalig lid van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden. Van deze laatste was hij gedurende vier jaar voorzitter, en was hij lid van de commissie Permanente Educatie. Ook had hij namens de Orde van Octrooigemachtigden zitting in de Examencommissie voor het Nederlands octrooigemachtigden-examen. Tevens is Peter lid van de Nederlandse Vereniging voor Intellectuele Eigendom (onderdeel van AIPPI).

+31 (0)317 46 55 11