IP audit: evaluatie van intellectueel eigendom

We kunnen een IP audit, oftewel een evaluatie van intellectueel eigendom (intellectual property, IP) uitvoeren op de octrooiportefeuille van een klant, maar we kunnen ook de portefeuille van derden evalueren. IP audits zijn altijd maatwerk . De strategie hiervoor wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de klant.