Over ons

EDP Patent Attorneys B.V. is een octrooibureau dat is opgericht in 2011 als Ellens & van Essen B.V.

EDP Patent Attorneys

De octrooigemachtigden zijn specialisten in octrooien op het gebied van chemie, fysica, werktuigbouw en life sciences, met thema's zoals energie, hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie, voeding, nanotechnologie, (micro)reactoren en optica. Het octrooibureau gebruikt professionele en wereldwijd toegepaste patent management software. EDP Patent Attorneys B.V. is gevestigd te Wageningen, op ongeveer een uur rijden van het Europees Octrooibureau, de Nederlandse octrooiraad (NL Octrooicentrum) en de (octrooi)rechtbank in Den Haag.

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys bieden de volgende diensten aan

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys B.V. geven advies op het gebied van octrooistrategie, assisteren bij het verkrijgen van octrooirechten, kunnen opponeren tegen de verlening van een octrooi van derden of assisteren bij het vernietigen van rechten van derden. Verder adviseren ze over het vermijden van inbreuk of assisteren ze bij de aanpak van inbreuk op uw octrooi door anderen. Om mogelijke kansen en bedreigingen voor intellectuele eigendomsrechten (intellectual property, IP) te ontdekken, kunnen de octrooigemachtigde een zogenaamde IP audit, een evaluatie van intellectueel eigendom, uitvoeren. De octrooigemachtigden geven workshops en lezingen op het gebied van intellectuele eigendomsrechten voor leidinggevenden en onderzoekers, om ze bewust te maken van de mogelijkheden en valkuilen van intellectuele eigendomsrechten. Verder helpen ze bij het opzetten van (corporate) octrooistrategieën. Op deze manier zetten de octrooigemachtigden kennis van klanten om in waarde en overdraagbare rechten, en helpen ze om de concurrentiepositie van hun klanten te verbeteren.

Visie

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys B.V. zijn er van overtuigd dat gedegen IP advies en IP producten ontstaan in nauwe samenwerking met de klant en in een atmosfeer van vertrouwen. De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys B.V. geven helder advies en zullen niet aarzelen om u te waarschuwen voor onrealistische verwachtingen.

Voor de behandeling van octrooiaanvragen anders dan Nederlandse, Europese, of internationale (PCT) octrooiaanvragen, werkt EDP Patent Attorneys B.V. samen met octrooibureaus over de hele wereld. Deze octrooibureaus zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en expertise. Op dezelfde wijze werkt EDP Patent Attorneys B.V. samen met specialisten op het gebied van merken, modellen en rechtszaken.

Uitnodiging

Wanneer u zoekt naar een persoonlijke en grondige benadering, naar octrooigemachtigden met een no-nonsense B2B aanpak, naar een nieuwe aanbieder of een second supplier, of een (nieuwe) ingang in Europa, neemt u dan contact met ons op en wij kunnen u laten zien wat EDP Patent Attorneys B.V. voor u kan doen om de waarde van uw onderneming naar een hoger niveau te brengen.