Adviseurs

voor gedegen advies en ervaring

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys zijn er van overtuigd dat gedegen advies op het gebied van intellectueel eigendom (intellectual property, IP)  en IP producten gecreëerd worden in nauwe samenwerking met de klant, in een atmosfeer van vertrouwen.