Nieuwsberichten

Baanbrekend nieuws van het EPO?

Planten geproduceerd via in essentie biologische processen lijken toch octrooieerbaar.

Het lijkt er op dat de Raad van Beroep (Board of Appeal) van het Europese Octrooibureau (EPO) heeft besloten dat planten geproduceerd via in essentie biologische processen toch octrooieerbaar zijn. Dit zou in strijd zijn met de recente amendering van het Europese octrooiverdrag (Regel 28 van het Europese octrooiverdrag). Indien de Raad van beroep inderdaad tot dit besluit is gekomen, heeft zij daarmee een regel van dezelfde organisatie (het EPO) verworpen en lijkt het er op dat planten verkregen via in essentie biologische processen geoctrooieerd kunnen worden.

De Raad van Beroep van het Europese Octrooibureau (EPO) heeft op 05-12-2018 besloten dat de recente amendering omtrent regel 28(2) EPC in strijd staat met Art. 53(b) EPC. Aangezien Art. 164(2) EPC stelt dat de artikelen boven de regels staan, heeft de raad van beroep besloten dat de geamendeerde regel 28(2) ongeldig is.

 

Regel 28(2) EPC zoals deze op 1 Juli 2017 in werking is getreden stelt dat "European patents shall not be granted in respect of plants or animals exclusively obtained by means of an essentially biological process.". De amendering van regel 28(2) EPC was ingevoerd nadat de Europese Commissie in de “Notitie op de richtlijn 98/44/EG van het Europees parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen” feitelijk eerdere besluiten van de Enlarged Board of Appeal van het EPO om broccoli- en tomaatoctrooien te handhaven (Enlarged Board of Appeal decisions G 2/12 (tomatoes ii) en G 2/13 (broccoli ii)) terugdraaide.

De Raad van Beroep heeft nu besloten dat de hiervoorgenoemde regel 28(2) EPC in strijd staat met Art. 53(b) EPC, welke stelt dat: "European patents shall not be granted in respect of: (a) ...; (b) plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animals; this provision shall not apply to microbiological processes or the products thereof; and (c) ...."

Oftewel, waar artikel 52(b) stelt dat planten- en dierenvariëteiten en in essentie biologische processen voor de productie van planten en dieren uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid, stelde de geamendeerde regel 28(2) EPC dat planten en dieren exclusief verkregen door middel van in essentie biologische processen uitgesloten zijn van octrooieerbaarheid.

 

Het lijkt er momenteel dus op dat planten en dieren verkregen via in essentie biologische processen octrooieerbaar zijn. Dit is spannend nieuws voor de Europese agrarische sector welke mogelijk hiermee meer middelen krijgt om hun intellectueel eigendom te beschermen, maar een tegenvaller voor partijen die zo veel mogelijk vrijheid willen op dit gebied.

 

Het voorgaande nieuws volgt uit verslagen van de mondelinge procedure omtrent zaak T 063/18. Het EPO heeft het besluit van de Raad van Beroep echter nog niet gepubliceerd. We hebben dit bericht dus nog niet kunnen bevestigen.

Voor verdere informatie betreffende dit nieuwsitem verwijzen wij u graag naar:
- http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/12/05/epo-board-of-appeal-decides-plants-can-be-patentable-after-all/; en
- http://ipkitten.blogspot.com/2018/12/breaking-tba-decides-that-rule-282-epc.html

Interesse in meer nieuws van EDP Patent Attorneys? Volg ons up LinkedIn om altijd onze laatste updates te ontvangen.