Nieuwsberichten

Na meer dan 30 jaar in 2016 eindelijk een Europees gemeenschapsoctrooi?

De hoogte van de jaartaksen, een belangrijk punt in de acceptatie van het Unitaire octrooi, lijkt uit te gaan komen op een som van de jaartaksen van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië.

Inwerkingtreding nog onduidelijk

Het is momenteel echter nog onduidelijk wanneer een verleend Europees octrooi nu daadwerkelijk kan worden gevalideerd als Unitair octrooi. Zoals het er momenteel uit ziet zou dat vanaf de tweede helft van 2016 kunnen gaan gebeuren. Dat is echter nog niet zeker. Zie ook de website van de Europese octrooiraad: http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150910.html