Nieuwsberichten

Ontwikkelingen leiden tot onzekerheid voor unitair octrooi

Recente ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland leiden tot verdere onzekerheden betreffende het unitair octrooi en het UPC ("Unified Patent Court").

Post-Brexit kondigde het VK aan geen lidstaat van het UPC te worden aangezien “Participating in a court that applies EU law and bound by the CJEU is inconsistent with our aims of becoming an independent self-governing nation.” Alhoewel het UPC zonder deelname van het VK door kan gaan, is de verwachting dat de waarde van het unitair octrooi hierdoor aanzienlijk afneemt. In het bijzonder zouden op dit moment ongeveer 30% van de gevalideerde Europese octrooien niet door een unitair octrooi gedekt worden aangezien naast het VK ook Zwitserland en Spanje op dit moment niet bij het UPC aaneengesloten zijn.

In Duitsland was de ratificatie van het UPC geschorst als gevolg van een bezwaar dat was ingediend tegen het implementeren van de UPC-overeenkomst door de Duitse wetgever. Het grondwettelijk hof in Duitsland heeft nu geoordeeld dat het bezwaar toelaatbaar is aangezien de wetgeving de Bundestag (deel van het Duitse parliament) passeerde zonder de vereiste quota van tweederde van de leden van de Bundesdtag. De ratificatie van het UPC is hiermee ten minste verder uitgesteld.

Verdere informatie: