Visie

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys B.V. zijn er van overtuigd dat gedegen IP advies en IP producten ontstaan in nauwe samenwerking met de klant en in een atmosfeer van vertrouwen. 

De octrooigemachtigden van EDP Patent Attorneys B.V. geven helder advies en zullen niet aarzelen om u te waarschuwen voor onrealistische verwachtingen.

Voor de behandeling van octrooiaanvragen anders dan Nederlandse, Europese, of internationale (PCT) octrooiaanvragen, werkt EDP Patent Attorneys B.V. samen met octrooibureaus over de hele wereld. Deze octrooibureaus zijn geselecteerd op basis van kwaliteit en expertise. Op dezelfde wijze werkt EDP Patent Attorneys B.V. samen met specialisten op het gebied van merken, modellen en rechtszaken.