Diensten

Wij bieden de volgende diensten aan  

Octrooien (Patenten)

Opstellen van octrooiaanvragen en het voeren van procedures voor de verlening van octrooien over de gehele wereld. Verder voeren we bezwaarprocedures (opposities) tegen de verlening van Europese octrooien van concurrenten, of verdedigen uw eigen octrooi indien dat wordt aangevallen in oppositie of voor een rechtbank.

Beheer van uw octrooiportefeuille

Wij kunnen het beheer van uw octrooiportefeuille van u overnemen, wat inhoudt dat wij de administratieve lasten bij u wegnemen, strategie bespreken en u tijdig overzicht over uw portefeuille verschaffen, in combinatie met persoonlijke besprekingen en advies: transparant en betrokken.  

Inbreuk advies en inbreukprocedures

Wij zijn ervaren in het adviseren van zowel octrooihouders die willen optreden tegen inbreukmakers als in het adviseren van bedrijven die beschuldigd worden van inbreuk op octrooien van derden. Indien mogelijk zullen we proberen om tot een vergelijk te komen, maar we weten ook hoe we zaken aan de rechtbank moeten voorleggen, en ze te winnen. Wij voeren rechtszaken altijd met ervaren IP advocaten.

IP Audit: evaluatie van intellectueel eigendom

We kunnen een IP audit, oftewel een evaluatie van intellectueel eigendom (intellectual property, IP) uitvoeren op de octrooiportefeuille van een klant, maar we kunnen ook de portefeuille van derden evalueren. IP audits zijn altijd maatwerk . De strategie hiervoor wordt vastgesteld in nauwe samenwerking met de klant.

IP workshops en lezingen

Wij kunnen zowel ervaren octrooigemachtigden als studenten opleiden met betrekking tot octrooien, opposities, inbreukprocedures en IP in zijn algemeenheid.