No patent

without

strategy

EDP Patent Attorneys B.V.

de nieuwe naam voor Ellens & van Essen B.V.

 

wat wij voor u kunnen betekenen
onze diensten

voor gedegen advies en ervaring
Adviseurs

EDP Patent Attorneys nodigt u uit
kennismaken

voorbeelden
Inhomogene zoutverdeling in brood

frequently asked questions
#1 Wat is een octrooi?

Nieuws

  • BREXIT zal unitair octrooi op zijn minst vertragen
  • Na meer dan 30 jaar in 2016 eindelijk een Europees gemeenschapsoctrooi?
  • Record aantal Europese octrooiaanvragen in 2014, met 9% stijging vanuit Nederland
Tot voor kort was het Unitaire octrooi in zicht, maar Brexit zal tot vertraging leiden

Europees en Unitair octrooi

Er is al een Europees octrooisysteem sinds 1973. De octrooien die door het Europese octrooibureau worden verleend worden "Europese octrooien" genoemd. Het Europese octrooibureau staat los van de Europese unie... Lees het complete artikel

De hoogte van de jaartaksen, een belangrijk punt in de acceptatie van het Unitaire octrooi, lijkt uit te gaan komen op een som van de jaartaksen van Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië.

Inwerkingtreding nog onduidelijk

Het is momenteel echter nog onduidelijk wanneer een verleend Europees octrooi nu daadwerkelijk kan worden gevalideerd als Unitair octrooi. Zoals het er momenteel uit ziet zou dat vanaf de tweede helft van... Lees het complete artikel

Het aantal Europese octrooiaanvragen is weer gestegen. En ook nu weer is de stijging van Europese octrooiaanvrage vanuit Nederland aanzienlijk. Totaal zijn er 274.174 Europese octrooiaanvrage ingediend, waarvan ruim 8100 vanuit Nederland.

Sectoren en indienende partijen

Zoals gezegd zijn er vanuit Nederland in 2014 ruim 8.100 Europese octrooiaanvragen ingediend. De verdeling in indieners is in 2014 licht veranderd, met een stijging van het aantal SME's en kleine... Lees het complete artikel