Europees en Nederlands octrooigemachtigde
Andries (Ard) Ellens (dr.)
Europees en Nederlands octrooigemachtigde

Carrière

Ard Ellens studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht (Nederland), met specialisaties aan de Universiteit van Leuven (België) en de Technische Universiteit Delft (Nederland). Hij deed vervolgens een promotieonderzoek op het gebied van vaste stof chemie aan de Universiteit Utrecht. Na zijn promotie werkte hij als post-doc aan de Universiteit van Bern in Zwitserland. Ard Ellens vervolgde zijn carrière als wetenschappelijk onderzoeker bij OSRAM in München (Duitsland), waar hij R & D verrichtte op het gebied van luminescerende materialen voor UV-lampen of LED applicaties. Tijdens deze periode kreeg hij interesse in intellectueel eigendom (Intellectual property, IP) en besloot over te stappen naar IP-consultancy. In 2001 begon Ard Ellens als trainee bij een top tien patentbureau in Nederland. Hij werd Nederlands octrooigemachtigde in 2004, Europees octrooigemachtigde in 2005 en geassocieerd partner in 2008. Ard Ellens was in 2011 een van de oprichters van octrooibureau Ellens & van Essen B.V..

Expertise als octrooigemachtigde

Ard Ellens heeft ervaring met het opstellen van octrooien, verleningsprocedures en opposities tegen octrooien. Ard Ellens geeft bovendien strategisch advies en houdt IP-workshops en lezingen voor bijvoorbeeld R&D-medewerkers. Als octrooigemachtigde is hij actief op het gebied van scheikunde, natuurkunde en mechanica. Hij is gespecialiseerd in thema's die op het snijvlak van deze disciplines liggen, zoals de anorganische en/vaste stof chemie, (heterogene) katalyse, (anorganische) materialen, luminescerende materialen, optica, optische analyse, lanthanide-spectroscopie, meettechnieken, verlichting, (optische) medische hulpmiddelen, micro fluïduminrichtingen, voedsel en dranken, chemische processen, duurzame energie, torrefactie, biomassa, (bio)reactoren, membraantoepassingen en waterzuivering. Ard werkt voor start-ups, MKB, onderzoeksinstituten, advies- en ingenieursbureaus, en multinationals.

Persoonlijkheid

Ard Ellens geniet van de levendige praktijk van het werken in totaal verschillende technologische gebieden en het op een verantwoorde wijze creëren en handhaven van de beste propositie voor een klant. Hij waardeert het adviseren van alle verschillende soorten klanten, van starters tot multinationals, en houdt van teamwork.

Publicaties en Lidmaatschap

Ard Ellens is (co)auteur van een tiental wetenschappelijke publicaties en (mede)uitvinder van 14 octrooiaanvragen. Daarnaast is hij auteur van een aantal artikelen op het gebied van intellectueel eigendom, onder andere gewijd aan het onderwerp van afgesplitste aanvragen in Europa. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging (KNCV), de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden, en het Instituut van erkende octrooigemachtigden bij het Europees Octrooibureau (European Patent Institute, EPI). Tevens geeft Ard werkcolleges bij de cursus tot opleiding van Nederlandse octrooigemachtigden (SBO/CPO).

+31 317 46 55 15