Nederlands Octrooigemachtigde
Ruben van Heck (dr.)
Nederlands octrooigemachtigde

Carrière
Ruben van Heck studeerde Moleculaire Levenswetenschappen (BSc) en Bioinformatica (MSc, cum laude) aan Wageningen Universiteit. Hierna promoveerde hij aan dezelfde universiteit bij de vakgroep 'Systems and Synthetic Biology'. Zijn promotieonderzoek betrof het gebruik van wiskundige modellen om het metabolisme van micro-organismen te beschrijven, te bestuderen en te herontwerpen. Hij heeft zijn voormalige promotieonderzoek vervolgens nog verder uitgewerkt tijdens een direct aaneengesloten post-doc. Vanaf November 2017 werkt hij bij EDP Patent Attorneys als trainee octrooigemachtigde.

Persoonlijkheid
Ruben is volledig in zijn element wanneer hij een concrete uitdaging voor zich heeft. Hij  geniet er van om alle aspecten van een kwestie te bestuderen om vervolgens de beste aanpak te vinden om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Publicaties en lidmaatschappen
Ruben is medeauteur van elf publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast heeft hij zijn onderzoek regelmatig gedeeld door middel van posters en mondelinge presentaties bij congressen.

+31 317 46 55 11