Europees en Nederlands octrooigemachtigde
Ruben van Heck (dr.)
Europees en Nederlands octrooigemachtigde Vertegenwoordiger bij het UPC

Carrière
Ruben van Heck studeerde Moleculaire Levenswetenschappen (BSc) en Bioinformatica (MSc, cum laude) aan Wageningen Universiteit. Hierna promoveerde hij aan dezelfde universiteit bij de vakgroep 'Systems and Synthetic Biology'. Zijn promotieonderzoek betrof het gebruik van wiskundige modellen om het metabolisme van micro-organismen te beschrijven, te bestuderen en te herontwerpen. Hij heeft zijn voormalige promotieonderzoek vervolgens nog verder uitgewerkt tijdens een direct aaneengesloten post-doc. Vanaf November 2017 werkt hij bij EDP Patent Attorneys.

Sinds 2023 is Ruben ook geregistreerd vertegenwoordiger bij het eengemaakt octrooigerecht (UPC) volgens Rule 12.1 van de Rules on the EPLC, ook bekend als de “Grootvaderregeling”.

Expertise als octrooigemachtigde
Ruben is een Europees en Nederlands octrooigemachtigde bij EDP en is betrokken bij projecten voor MKB'ers, kennisinstellingen en multinationals in de biotechnologie, levenswetenschappen, circulaire economie, scheikunde, en fysica.

Persoonlijkheid
Ruben is een natuurlijke probleemoplosser en geniet van puzzelen en strategiseren. Hij heeft een oprechte interesse in innovatie en kennisdeling en bestudeert alle aspecten van een kwestie om met én voor zijn cliënten de beste aanpak te vinden.

Publicaties en lidmaatschappen
Ruben is medeauteur van twaalf publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast heeft hij zijn onderzoek regelmatig gedeeld door middel van posters en mondelinge presentaties bij congressen.

+31 317 46 55 11